Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wygodę naszych klientów.
Jeśli chodzi o postępowanie z danymi osobowymi,プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーProszę potwierdzić.

Do tekstu

Przegląd fundamentów

プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

Będziemy odpowiednio obchodzić się z danymi osobowymi w następujący sposób.

Gromadzenie danych osobowych będzie konieczne i minimalne.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż działalność Fundacji.
Dane osobowe, których przechowywanie nie jest już konieczne, zostaną niezwłocznie usunięte.
Z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją szczególne przepisy, takie jak przepisy ustawowe i wykonawcze, dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim bez zgody danej osoby.
Będziemy zapobiegać wypadkom, takim jak wyciek, utrata, fałszowanie i uszkodzenie danych osobowych na zewnątrz.