Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wygodę naszych klientów.
Jeśli chodzi o postępowanie z danymi osobowymi,プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーProszę potwierdzić.

Do tekstu

Przegląd fundamentów

サイト ポリシー.

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Itabashi Culture and International Exchange Foundation i jej podmioty stowarzyszone.Poniżej wyjaśniono, co chcielibyśmy, abyś zrozumiał podczas korzystania z tej witryny.

O prawach autorskich i znakach towarowych

Dokumenty, zdjęcia, ilustracje, filmy, muzyka, oprogramowanie itp. (zwane dalej „treścią”) znajdujące się na tej stronie są własnością Itabashi Culture and International Exchange Foundation i jej spółek stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Fundacją”) .) i praw autorskich osób trzecich.Wszyscy użytkownicy tej witryny mogą odtwarzać zawartość poprzez pobranie lub w inny sposób w celu korzystania z niej osobiście, w domu lub w ograniczonym zakresie równoważnym temu.Ponadto, jeżeli do treści dołączona jest informacja o prawach autorskich Fundacji lub osoby trzeciej, konieczne jest jej odtworzenie z załączoną notą o prawach autorskich.Nawet w przypadku zwielokrotniania do celów innych niż powyższe, jeżeli poszczególne treści są wskazane w indywidualnych warunkach korzystania właściciela praw autorskich, można z nich korzystać zgodnie z tymi warunkami.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy użycia, jeśli zawiera portrety lub dzieła osób trzecich chronione prawem autorskim lub jeśli uznamy to za nieodpowiednie.

Z wyjątkiem powyższych przypadków oraz przypadków przewidzianych w ustawie o prawie autorskim, treści nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu iw jakikolwiek sposób, np. jako adaptacja lub publiczne rozpowszechnianie, bez zgody właściciela praw autorskich.

Prawa do znaków towarowych, logo i nazw handlowych zamieszczonych na tej stronie należą do Fundacji lub ich odpowiednich właścicieli.Używanie ich bez zgody fundacji jest zabronione przez prawo o znakach towarowych i inne prawa, chyba że zezwalają na to znaki towarowe lub inne przepisy. Prosimy o wcześniejszy kontakt z fundacją w celu uzyskania pozwolenia. Proszę spojrzeć.

Fundacja nie przyznaje praw autorskich, praw patentowych, praw do znaków towarowych ani żadnych innych praw Fundacji lub osób trzecich w odniesieniu do treści zawartych na tej stronie, jak również nie udziela żadnych gwarancji co do treści zawartych w tej witrynie.Ale nie.

Zastrzeżenie

  • Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych na tej stronie, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez użytkowników korzystających z informacji zawartych na tej stronie.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z korzystaniem z tej strony przez użytkownika lub jakiekolwiek szkody wyrządzone przez użytkownika osobom trzecim.

O SSL

Ta strona korzysta z technologii szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) nie tylko dla określonych stron, takich jak formularze w serwisie, ale także dla wszystkich stron.
SSL (Secure Socket Layer) to funkcja bezpieczeństwa, która szyfruje i przekazuje informacje w Internecie w celu bezpiecznego przeglądania stron internetowych oraz wysyłania i odbierania informacji.

O linkach

Możesz dowolnie ustawić link.W tym momencie prosimy o zaznaczenie, że link prowadzi do strony internetowej Fundacji Kultury i Wymiany Międzynarodowej Itabashi (zwanej dalej „niniejszą stroną internetową”).
Podaj link do strony głównej tej witryny (https://www.itabashi-ci.org/), ponieważ adres URL każdej strony może zostać zmieniony lub usunięty bez powiadomienia.
Ponadto prosimy o powstrzymanie się od ustawiania serwisu tak, jakby był on częścią własnego serwisu, np. wyświetlania strony Fundacji w ramce.Ponadto zabronione jest umieszczanie bezpośrednich linków do zdjęć, ilustracji itp. na każdej stronie.

O tłumaczeniu automatycznym

Ta strona jest tłumaczona przy użyciu usługi automatycznego tłumaczenia.W wyniku tłumaczenia mechanicznego mogą wystąpić błędy, ale należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

*Niniejsze zasady zostaną podane do wiadomości wszystkich pracowników i umieszczone na stronie internetowej, tak aby każdy mógł je uzyskać w dowolnym momencie.